PAIMIOSSA KAUKOLÄMPÖ ON LÄHILÄMPÖÄ.

TARIFFIT
LIITTYMISMAKSUTARIFFI
VOIMASSA 1.8.2023 ALKAEN

Kuluttaja maksaa liittymismaksun kaukolämpöön liittyessään. Omakotitalon liittymismaksu on 3500 euroa. Muiden kiinteistöjen liittymismaksun suuruus määrätään seuraavasti:

RAKENNUKSEN KUUTIOTILAVUUS

0…10 000 m3

10 000…20 000 m3

20 000…30 000 m3

yli 30 000 m3

RAKENNUKSEN KUUTIOTILAVUUS

3 200 euroa + 2,20 euroa/m3

7 200 euroa + 1,80 euroa/m3

10 100 euroa + 1,60 euroa/m3

15 600 euroa + 1,40 euroa/m3

Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa.

Liittymismaksuun vaikuttava takennustilavuus muodostuu lämmitettävistä rakennuskuutiometreistä, jotka lasketaan RT-kortin nro. 120.12 mukaan.

Rakennuksissa, joissa on uusista asuinkerrostaloista ja pientaloista poikkeava lämmönkulutus, käytetään muunnettua rakennustilavuutta. Näitä rakennuksia ovat mm. liike- ja palvelurakennukset, teollisuus-, varasto- sekä julkiset rakennukset. Muunnettu rakennustilavuus saadaan jakamalla lämmöntarpeen huipputeho luvulla 29 W/m3.

Edellä esitetyt liittymismaksut vastaavat niiden vahvistamisen ajankohdan hintatasoa.

Jos kaukolämpölaitteiden hankintojen hintataso olennaisesti muuttuu, voidaan edellä mainittuja maksuja tarkistaa ja muuttaa edellyttäen, että valtion hintaviranomaiset ne hyväksyvät, tai ellei sellaisia viranomaisia ole, tai ne eivät sellaisia hintoja käsittele, tarkistuksissa ja muutoksissa sovelletaan kustannusstason kehityksen edellyttämiä, käytännön talouselämässä yleisesti noudatettavia periaatteita. Sovellutuksessa mahdollisesti syntyvät erimielisyydet alistetaan puolueettoman asiantuntijan ratkaistavaksi.

LATAA PDF TIEDOSTONA
LIITTYMISMAKSUTARIFFI
VOIMASSA 1.8.2023 ALKAEN

Paimion Lämpökeskus Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat seuraavat perus- ja kulutusmaksut:

Perusmaksu muodostuu kahdesta yhteenlasketusta osasta, joista ensimmäisen suuruus on vakio ja toisen suuruus määräytyy asiakkaan rakennustilavuuden perusteella. Rakennustilavuus muodostuu lämmitettävistä rakennuskuutiometreistä, joka lasketaan RT-kortin nro. 120.12 mukaan. Rakennuksissa, joissa on uusista asuinkerrostaloista ja pientaloista poikkeava lämmönkulutus, käytetään muunnettua rakennustilavuutta. Näitä rakennuksia ovat mm. liike- ja palvelurakennukset, teollisuus-, varasto- sekä julkiset rakennukset. Muunnettu rakennustilavuus saadaan jakamalla lämmöntarpeen huipputeho luvulla 29 W/m3.

Perusmaksu määrätään seuraavasti:

RAKENNUKSET < 1000 RAK. M3 (OK-TALOT)

a) Vakio-osa

b) Rakennuskoosta johtuva osa

0 euroa/v

0,82 euroa/rak.-m3/v (alv. 0%)

1,02 euroa/rak.-m3/v (alv. 24%)

RAKENNUKSET < V < 40 000 RAK. M3

a) Vakio-osa

b) Rakennuskoosta johtuva osa

990,00 euroa/v (alv. 0%)

1227,60 euroa/v (alv. 24%)

0,49 euroa/rak. m3/v (alv. 0%)

0,61 euroa/rak. m3/v (alv. 24%)

RAKENNUKSET < V < 40 000 RAK. M3

a) Vakio-osa

b) Rakennuskoosta johtuva osa

4190,00 euroa/v (alv. 0%)

5195,60 euroa/v (alv. 24%)

0,41 euroa/rak. m3/v (alv. 0%)

0,51 euroa/rak. m3/v (alv. 24%)

Perusmaksun muutoksista säädetään Paimion Lämpökeskus Oy:n soveltamissa kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdoissa.

Kulutusmaksu

Kulutusmaksun suuruus on 62,70 euroa/MWh, alv. 0 % (77,75 euroa/MWh, sis. alv. 24 %). Hintojen muutoksissa sovelletaan Kaukolämmön yleisiä sopimusehtoja T1/2021.

Muut ehdot

Laskutuksessa hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Verojen ja julkisten maksujen muuttuessa hintoja voidaan korjata muutoksen aiheuttaman vaikutuksen mukaisesti.

LATAA PDF TIEDOSTONA